21/04/19  Tin tức từ Phòng  97
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cơ chế thị trường hiện nay, giới trẻ nói chung, học sinh (HS) nói riêng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi những yếu tố tích cực lẫn tiêu cực.
 25/04/16  Tin của trường  275
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Mỹ Phước.